فوتبال

قیمت: 5000 تومان
عضویت

آموزش فوتبال به همراه آموزش تخصصی با مایکل اوون، آموزش بدنسازی، دروازه‌ بانی، فوتبال به سبک ایتالیایی و بسیاری تکنیک‌ها ومهارت‌های‌ دیگر

آموزش فوتبال 1

آموزش فوتبال 1

شامل 8 ویدیو
آموزش فوتبال 2

آموزش فوتبال 2

شامل 6 ویدیو
برای خرید این گروه، کد bc: 1 را به شماره 307565 ارسال نمایید.