بسکتبال

قیمت: 5000 تومان
عضویت

آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته بسکتبال از جمله بسکتبال خیابانی، کار با توپ و تمامی تکنیک‌ها و حرکات بسکتبال

برای خرید این گروه، کد bc: 14 را به شماره 307565 ارسال نمایید.