شطرنج

قیمت: 5000 تومان
عضویت

آموزش ویژه و حرفه‌ای شطرنج، حرکات مهره‌ها، فنون و رموز آن توسط اساتید مجرب این رشته ورزشی

برای خرید این گروه، کد bc: 18 را به شماره 307565 ارسال نمایید.