شنا

قیمت: اشتراک ویژه
عضویت

مجموعه‌ای از ویدئوهای آموزشی شنا از قبیل شنای پروانه، قورباغه، کرال سینه و ... از مقدماتی تا پیشرفته

شنای پروانه

شنای پروانه

شامل 12 ویدیو
شنای قورباغه

شنای قورباغه

شامل 9 ویدیو
شنای کرال پشت

شنای کرال پشت

شامل 9 ویدیو
شنای کرال سینه

شنای کرال سینه

شامل 10 ویدیو