شنا

قیمت: 5000 تومان
عضویت

مجموعه‌ای از ویدئوهای آموزشی شنا از قبیل شنای پروانه، قورباغه، کرال سینه و ... از مقدماتی تا پیشرفته

شنای پروانه

شنای پروانه

شامل 12 ویدیو
شنای قورباغه

شنای قورباغه

شامل 9 ویدیو
شنای کرال پشت

شنای کرال پشت

شامل 9 ویدیو
شنای کرال سینه

شنای کرال سینه

شامل 10 ویدیو
برای خرید این گروه، کد bc: 25 را به شماره 307565 ارسال نمایید.