کشتی

قیمت: 5000 تومان
عضویت

آموزش گام به گام فنون کشتی آزاد و فرنگی اعم از تغییر جهت، دفاع و مچ گیری

آموزش عمومی کشتی

آموزش عمومی کشتی

شامل 47 ویدیو
برای خرید این گروه، کد bc: 28 را به شماره 307565 ارسال نمایید.