کشتی

قیمت: اشتراک ویژه
عضویت

آموزش گام به گام فنون کشتی آزاد و فرنگی اعم از تغییر جهت، دفاع و مچ گیری

آموزش عمومی کشتی

آموزش عمومی کشتی

شامل 47 ویدیو