المپیک زمستانی 1988 کلگری

المپیک زمستانی 1988 کلگری

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

پانزدهمین دوره از بازی های المپیک زمستانی در سال 1988 در شهر کلگری کانادا برگزار شد. 1423 ورزشکار در این بازیها شرکت کردند که اتحاد جماهیر شوروی با 29 مدال بیشترین مدالها را از آن خود کرد و آلمان شرقی با کسب 25 مدال دومین کشور پرمدال این دوره از مسابقات المپیک بود. در این سرویس صحنه هایی از حمل مشعل المپیک در کلگری، مسابقات اسکی ماراتن، اسکی سرعت، اسکی دانهیل، اسکیت روی یخ و سورتمه سرعت میپردازد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو فینال اسکیت سرعتی غیر رایگان

ویدئو فینال اسکیت سرعتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکی میدانی- بخش اول غیر رایگان

ویدئو اسکی میدانی- بخش اول

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکی میدانی- بخش دوم غیر رایگان

ویدئو اسکی میدانی- بخش دوم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکی میدانی- بخش سوم غیر رایگان

ویدئو اسکی میدانی- بخش سوم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرش اسکی غیر رایگان

ویدئو پرش اسکی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکیت نمایشی- بخش اول غیر رایگان

ویدئو اسکیت نمایشی- بخش اول

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکیت نمایشی- بخش دوم غیر رایگان

ویدئو اسکیت نمایشی- بخش دوم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکیت نمایشی- بخش سوم غیر رایگان

ویدئو اسکیت نمایشی- بخش سوم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکی دانهیل- بخش اول غیر رایگان

ویدئو اسکی دانهیل- بخش اول

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکی دانهیل- بخش دوم غیر رایگان

ویدئو اسکی دانهیل- بخش دوم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو سورتمه سواری غیر رایگان

ویدئو سورتمه سواری

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اسکیت سرعت غیر رایگان

ویدئو اسکیت سرعت

قیمت : اشتراک ویژه