تمرینات بدنسازی در خانه- بخش اول

تمرینات بدنسازی در خانه- بخش اول

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

تمرین کردن در خانه به معنای محدودیت در حرکات ورزشی یا خرید تجهیزات گران قیمت نیست. در واقع ورزش و بدنسازی در خانه با رعایت چند ترفند و انجام حرکات ساده می‌تواند به همان اندازه ورزش در باشگاه موثر باشد. به علاوه فراموش نکنید که انجام تمرینات قدرتی بخش مهمی از روال بدنسازی است و به هرچه زیباتر شدن اندام شما کمک می‌کند. در این سرویس، مجموعه‌ای از تمرینات بدنسازی خانگی آسان و کاربردی آموزش داده می‌شود.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو 1

ویدئو 1

رایگان
ویدئو 2 غیر رایگان

ویدئو 2

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 3 غیر رایگان

ویدئو 3

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 4 غیر رایگان

ویدئو 4

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 5 غیر رایگان

ویدئو 5

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 6 غیر رایگان

ویدئو 6

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 7 غیر رایگان

ویدئو 7

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 8 غیر رایگان

ویدئو 8

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 9 غیر رایگان

ویدئو 9

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 10 غیر رایگان

ویدئو 10

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 11 غیر رایگان

ویدئو 11

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 12 غیر رایگان

ویدئو 12

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 13 غیر رایگان

ویدئو 13

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 14 غیر رایگان

ویدئو 14

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 15 غیر رایگان

ویدئو 15

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 16 غیر رایگان

ویدئو 16

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 17 غیر رایگان

ویدئو 17

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 18 غیر رایگان

ویدئو 18

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 19 غیر رایگان

ویدئو 19

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 20 غیر رایگان

ویدئو 20

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 21 غیر رایگان

ویدئو 21

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 22 غیر رایگان

ویدئو 22

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 23 غیر رایگان

ویدئو 23

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 24 غیر رایگان

ویدئو 24

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 25 غیر رایگان

ویدئو 25

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو 26 غیر رایگان

ویدئو 26

قیمت : اشتراک ویژه