تمرینات بدنسازی در خانه- بخش اول

تمرینات بدنسازی در خانه- بخش اول

قیمت: 2000 تومان
خرید

تمرین کردن در خانه به معنای محدودیت در حرکات ورزشی یا خرید تجهیزات گران قیمت نیست. در واقع ورزش و بدنسازی در خانه با رعایت چند ترفند و انجام حرکات ساده می‌تواند به همان اندازه ورزش در باشگاه موثر باشد. به علاوه فراموش نکنید که انجام تمرینات قدرتی بخش مهمی از روال بدنسازی است و به هرچه زیباتر شدن اندام شما کمک می‌کند. در این سرویس، مجموعه‌ای از تمرینات بدنسازی خانگی آسان و کاربردی آموزش داده می‌شود.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو 1

ویدئو 1

رایگان
ویدئو 2 غیر رایگان

ویدئو 2

قیمت 500 تومان
ویدئو 3 غیر رایگان

ویدئو 3

قیمت 500 تومان
ویدئو 4 غیر رایگان

ویدئو 4

قیمت 500 تومان
ویدئو 5 غیر رایگان

ویدئو 5

قیمت 500 تومان
ویدئو 6 غیر رایگان

ویدئو 6

قیمت 500 تومان
ویدئو 7 غیر رایگان

ویدئو 7

قیمت 500 تومان
ویدئو 8 غیر رایگان

ویدئو 8

قیمت 500 تومان
ویدئو 9 غیر رایگان

ویدئو 9

قیمت 500 تومان
ویدئو 10 غیر رایگان

ویدئو 10

قیمت 500 تومان
ویدئو 11 غیر رایگان

ویدئو 11

قیمت 500 تومان
ویدئو 12 غیر رایگان

ویدئو 12

قیمت 500 تومان
ویدئو 13 غیر رایگان

ویدئو 13

قیمت 500 تومان
ویدئو 14 غیر رایگان

ویدئو 14

قیمت 500 تومان
ویدئو 15 غیر رایگان

ویدئو 15

قیمت 500 تومان
ویدئو 16 غیر رایگان

ویدئو 16

قیمت 500 تومان
ویدئو 17 غیر رایگان

ویدئو 17

قیمت 500 تومان
ویدئو 18 غیر رایگان

ویدئو 18

قیمت 500 تومان
ویدئو 19 غیر رایگان

ویدئو 19

قیمت 500 تومان
ویدئو 20 غیر رایگان

ویدئو 20

قیمت 500 تومان
ویدئو 21 غیر رایگان

ویدئو 21

قیمت 500 تومان
ویدئو 22 غیر رایگان

ویدئو 22

قیمت 500 تومان
ویدئو 23 غیر رایگان

ویدئو 23

قیمت 500 تومان
ویدئو 24 غیر رایگان

ویدئو 24

قیمت 500 تومان
ویدئو 25 غیر رایگان

ویدئو 25

قیمت 500 تومان
ویدئو 26 غیر رایگان

ویدئو 26

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:162 را به شماره 307565 ارسال نمایید.