آموزش والیبال با جاناتان نیلی

آموزش والیبال با جاناتان نیلی

قیمت: 2000 تومان
خرید

رشته والیبال از ورزش های پرطرفدار دنیاست که در ایران نیز به خصوص در سالهای اخیر و ورود تیم ملی والیبال ایران به لیگ جهانی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در سرویس پیش رو شما همراه با جاناتان نیلی، اصول مقدماتی، تکنیک ها و تاکتیک های یک بازی حرفه ای والیبال را فرا خواهید گرفت.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو لباس والیبال غیر رایگان

ویدئو لباس والیبال

قیمت 500 تومان
ویدئو شروع بازی غیر رایگان

ویدئو شروع بازی

قیمت 500 تومان
ویدئو گرم کردن غیر رایگان

ویدئو گرم کردن

قیمت 500 تومان
ویدیو ضربه پنجه غیر رایگان

ویدیو ضربه پنجه

قیمت 500 تومان
ویدئو انواع پاس غیر رایگان

ویدئو انواع پاس

قیمت 500 تومان
ویدئو دریافت غیر رایگان

ویدئو دریافت

قیمت 500 تومان
ویدئو جاخالی غیر رایگان

ویدئو جاخالی

قیمت 500 تومان
ویدیو سرویس غیر رایگان

ویدیو سرویس

قیمت 500 تومان
ویدیو آبشار غیر رایگان

ویدیو آبشار

قیمت 500 تومان
ویدئو حمله غیر رایگان

ویدئو حمله

قیمت 500 تومان
ویدئو دفاع غیر رایگان

ویدئو دفاع

قیمت 500 تومان
ویدئو شیرجه غیر رایگان

ویدئو شیرجه

قیمت 500 تومان
ویدئو دفاع روی تور غیر رایگان

ویدئو دفاع روی تور

قیمت 500 تومان
ویدیو حرکات خاص غیر رایگان

ویدیو حرکات خاص

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:35 را به شماره 307565 ارسال نمایید.