آموزش والیبال با جاناتان نیلی

آموزش والیبال با جاناتان نیلی

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

رشته والیبال از ورزش های پرطرفدار دنیاست که در ایران نیز به خصوص در سالهای اخیر و ورود تیم ملی والیبال ایران به لیگ جهانی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در سرویس پیش رو شما همراه با جاناتان نیلی، اصول مقدماتی، تکنیک ها و تاکتیک های یک بازی حرفه ای والیبال را فرا خواهید گرفت.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو لباس والیبال غیر رایگان

ویدئو لباس والیبال

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شروع بازی غیر رایگان

ویدئو شروع بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو گرم کردن غیر رایگان

ویدئو گرم کردن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو ضربه پنجه غیر رایگان

ویدیو ضربه پنجه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو انواع پاس غیر رایگان

ویدئو انواع پاس

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریافت غیر رایگان

ویدئو دریافت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو جاخالی غیر رایگان

ویدئو جاخالی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو سرویس غیر رایگان

ویدیو سرویس

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آبشار غیر رایگان

ویدیو آبشار

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حمله غیر رایگان

ویدئو حمله

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دفاع غیر رایگان

ویدئو دفاع

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شیرجه غیر رایگان

ویدئو شیرجه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دفاع روی تور غیر رایگان

ویدئو دفاع روی تور

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکات خاص غیر رایگان

ویدیو حرکات خاص

قیمت : اشتراک ویژه