آموزش مقدماتی بوکس

آموزش مقدماتی بوکس

قیمت: 2000 تومان
خرید

یکی از ورزش های پرطرفدار و بسیار هیجان انگیز، ورزش بوکس است. این ورزش همچنین از قدیمی ترین رشته های ورزشی محسوب می شود. در این سرویس شما با اصول اولیه ورزش بوکس آشنا خواهید شد. ویدئوهای این سرویس پیش نیاز شما برای فراگیری این ورزش جذاب خواهد بود.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو حرکت به جهات غیر رایگان

ویدئو حرکت به جهات

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه هوک چپ غیر رایگان

ویدئو ضربه هوک چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه آپرکات غیر رایگان

ویدئو ضربه آپرکات

قیمت 500 تومان
ویدئو آپرکات چپ غیر رایگان

ویدئو آپرکات چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو پوشیدن دستکش غیر رایگان

ویدئو پوشیدن دستکش

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه یک-دو غیر رایگان

ویدئو ضربه یک-دو

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:36 را به شماره 307565 ارسال نمایید.