تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی

تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

توپ سوئیسی بهترین وسیله برای بدنسازی و تقویت ماهیچه ها است. برای تناسب اندام، لازم است تا ماهیچه های قسمت های مختلف بدن به اندازه کافی قوی باشند. در این سرویس تمرین های متنوع تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی آموزش داده می شوند.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو تمرین پل پای کشیده غیر رایگان

ویدئو تمرین پل پای کشیده

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو لیفت پا با توپ سوئیسی غیر رایگان

ویدئو لیفت پا با توپ سوئیسی

قیمت : اشتراک ویژه