تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی

تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی

قیمت: 2000 تومان
خرید

توپ سوئیسی بهترین وسیله برای بدنسازی و تقویت ماهیچه ها است. برای تناسب اندام، لازم است تا ماهیچه های قسمت های مختلف بدن به اندازه کافی قوی باشند. در این سرویس تمرین های متنوع تناسب اندام با استفاده از توپ سوئیسی آموزش داده می شوند.

ویدیوهای این مجموعه

برای خرید این سرویس، کد bs:37 را به شماره 307565 ارسال نمایید.