بدنسازی رزمی

بدنسازی رزمی

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

رمز و راز ساختن بدن های زیبا و قوی چیست؟ چه نوع تمریناتی رزمی کاران حرفه ای را از سایر ورزشکاران متمایز می کند؟ اوج قدرت عضلانی، سرعت، انعطاف و تفکیک عضلانی را چگونه بدست آورده اند؟ رزمی کاران حرفه ای در کنار فراگیری تکنیک های رزمی و تمرینات ذهنی و روحی، برنامه های منسجم و منظمی برای افزایش آمادگی جسمانی دارند. تمریناتی که علاوه بر افزایش فاکتور استقامت که لازمه کار یک مبارز برای دوام آوردن در میدان مبارزه است، قدرت و سرعت عضلات شان را نیز افزایش دهد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو تمرین حرکت نردبانی غیر رایگان

ویدیو تمرین حرکت نردبانی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین پیچش دراگون غیر رایگان

ویدئو تمرین پیچش دراگون

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین خزیدن به طرفین غیر رایگان

ویدئو تمرین خزیدن به طرفین

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین سر خوردن غیر رایگان

ویدئو تمرین سر خوردن

قیمت : اشتراک ویژه