آموزش مهارت های اولیه فوتبال

آموزش مهارت های اولیه فوتبال

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

بازیکنان با انجام روش‌های مختلفی میتوانند به بهبود بازی گروهی در فوتبال کمک کنند. برای این منظور هر بازیکن باید با کلیه این روش‌ها آشنایی داشته باشد تا بتواند از خود و تیمش یک ستاره بسازد! این روش‌ها نکاتی دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر بیاید، اما با بررسی عملکرد تمام ستاره‌های فوتبال میتوان پی برد که دانستن و انجام این نکات کاربردی تا چه حد میتواند به بهبود عملکرد هر بازیکن و تیم کمک کند. تماشای ویدئوهای آموزشی این سرویس را برای بهتر شدن هر چه بیشتر مهارت‌های فوتبالی خود از دست ندهید!

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو اصول اولیه فوتبال غیر رایگان

ویدیو اصول اولیه فوتبال

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حضور در موقعیت مناسب غیر رایگان

ویدیو حضور در موقعیت مناسب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو چیپ زدن غیر رایگان

ویدئو چیپ زدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو سانتر غیر رایگان

ویدئو سانتر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو ضربه چرخشی غیر رایگان

ویدیو ضربه چرخشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آمادگی عضلات مرکزی غیر رایگان

ویدیو آمادگی عضلات مرکزی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو عقب کشیدن هفتی توپ غیر رایگان

ویدئو عقب کشیدن هفتی توپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت رنگین کمان غیر رایگان

ویدئو حرکت رنگین کمان

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چرخاندن توپ با کف پا غیر رایگان

ویدیو چرخاندن توپ با کف پا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو ضربه نیم چرخشی غیر رایگان

ویدیو ضربه نیم چرخشی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو آمادگی عضلات مرکزی غیر رایگان

ویدیو آمادگی عضلات مرکزی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چرخش ماتیوس غیر رایگان

ویدیو چرخش ماتیوس

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو -- غیر رایگان

ویدئو --

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو قیچی غیر رایگان

ویدئو قیچی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو توقف و حرکت غیر رایگان

ویدئو توقف و حرکت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پرتاب اوت غیر رایگان

ویدیو پرتاب اوت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو دریبل با یک پا غیر رایگان

ویدئو دریبل با یک پا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو قلاب داخلی غیر رایگان

ویدیو قلاب داخلی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو قلاب بیرونی غیر رایگان

ویدئو قلاب بیرونی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو پاس دیواری غیر رایگان

ویدیو پاس دیواری

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکت آدریانو غیر رایگان

ویدیو حرکت آدریانو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل رونالدو غیر رایگان

ویدیو دریبل رونالدو

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو رولت زیدان غیر رایگان

ویدیو رولت زیدان

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو دریبل غیر رایگان

ویدیو دریبل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ضربه سر غیر رایگان

ویدئو ضربه سر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو روپایی زدن غیر رایگان

ویدئو روپایی زدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پاس دادن غیر رایگان

ویدئو پاس دادن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو استپ سینه غیر رایگان

ویدئو استپ سینه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو استپ با ران پا غیر رایگان

ویدیو استپ با ران پا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حفظ توپ غیر رایگان

ویدیو حفظ توپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شوت غیر رایگان

ویدئو شوت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تکل غیر رایگان

ویدئو تکل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو استپ غیر رایگان

ویدیو استپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو موقعیت در فوتبال غیر رایگان

ویدیو موقعیت در فوتبال

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شوت سرضرب غیر رایگان

ویدئو شوت سرضرب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مهارت کار با توپ غیر رایگان

ویدئو مهارت کار با توپ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکات بدون توپ غیر رایگان

ویدیو حرکات بدون توپ

قیمت : اشتراک ویژه