رکوردهای دومیدانی

رکوردهای دومیدانی

دومیدانی را به عنوان مادر رشته‌های ورزشی می‌شناسند. انواع دو، پرش‌ها، پرتاب‌ها، پیاده روی‌ها و رشته‌های ترکیبی زیرمجموعه دوومیدانی هستند. در این سرویس شاهد رکوردهای تاریخ ساز رشته‌های مختلف دو و میدانی هستید و پیروزی‌های زیبای قهرمانان دومیدانی را می‌بینید و هیجان ثبت رکورد را لمس می‌کنید. این ورزش زیبا همواره یکی از پربیننده‌ترین رشته‌های ورزشی در المپیک بوده است. پس از المپیک، معتبرترین رویدادهای این رشته قهرمانی، دوومیدانی جهان و قهرمانی دوومیدانی داخل سالن جهان به شمار میرود.

ویدیوهای این مجموعه