آموزش ژیمناستیک توسط مارک ویلیامز

آموزش ژیمناستیک توسط مارک ویلیامز

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

ژیمناستیک ورزشی است که در آن حرکاتِ نیازمندِ قدرت، انعطاف بدنی، چابکی، تعادل و هماهنگی اعضای بدن به نمایش گذاشته می‌شود. برای فراگیری این ورزش در ابتدا لازم است مهارت‌های مقدماتی آن آموزش داده شود. با ما در این سرویس همراه باشید تا این مهارت‌های اولیه را بیاموزید.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو تمرین بالانس خارجی غیر رایگان

ویدئو تمرین بالانس خارجی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین چرخش پشت غیر رایگان

ویدئو تمرین چرخش پشت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین کشش عقب غیر رایگان

ویدئو تمرین کشش عقب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین چرخ و فلک غیر رایگان

ویدئو تمرین چرخ و فلک

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین پشتک با قدم زدن غیر رایگان

ویدئو تمرین پشتک با قدم زدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت پشتک پیوسته غیر رایگان

ویدئو حرکت پشتک پیوسته

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرش از مانع و پشتک زدن غیر رایگان

ویدئو پرش از مانع و پشتک زدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پرش از خرک غیر رایگان

ویدئو پرش از خرک

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش حرکت پول اور غیر رایگان

ویدئو آموزش حرکت پول اور

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آموزش حرکت پارالل غیر رایگان

ویدئو آموزش حرکت پارالل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت آفتاب بالانس غیر رایگان

ویدئو حرکت آفتاب بالانس

قیمت : اشتراک ویژه