ایروبیک در منزل

ایروبیک در منزل

قیمت: 2000 تومان
خرید

ایروبیك ورزشی مؤثر برای حفظ سلامتی و تناسب اندام، و جلوگیری از افسردگی و بی‌حوصلگی است، چون هورمون اندروفین در بدن تولید می‌شود و باعث ایجاد نشاط، تمركز ذهن و بالا رفتن خلاقیت فكری می‌شود. در این سرویس شما با سید مرتضی خوشی، از اساتید رزمی کار ایرانی همراه شده و با تمرینات روزانه ایروبیک، بدن و ذهنی سالم خواهید داشت.

ویدیوهای این مجموعه

ویدئو بخش 1

ویدئو بخش 1

رایگان
ویدئو بخش 2 غیر رایگان

ویدئو بخش 2

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 3 غیر رایگان

ویدیو بخش 3

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 4 غیر رایگان

ویدئو بخش 4

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 5 غیر رایگان

ویدیو بخش 5

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 6 غیر رایگان

ویدئو بخش 6

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 7 غیر رایگان

ویدئو بخش 7

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 8 غیر رایگان

ویدئو بخش 8

قیمت 500 تومان
ویدئو بخش 9 غیر رایگان

ویدئو بخش 9

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 10 غیر رایگان

ویدیو بخش 10

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 11 غیر رایگان

ویدیو بخش 11

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 12 غیر رایگان

ویدیو بخش 12

قیمت 500 تومان
ویدیو بخش 13 غیر رایگان

ویدیو بخش 13

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:6 را به شماره 307565 ارسال نمایید.