آموزش مقدماتی شطرنج

آموزش مقدماتی شطرنج

قیمت: 2000 تومان
خرید

برای پیدا کردن مهارت در هر بازی ای نخست نیاز به شناخت کلی درباره نحوه بازی و قوانین و مقررات موجود در آن است. شطرنج یک بازی ذهنی است و نیاز به مهارت تمرکز ذهن دارد. آشنایی کامل درباره تئوری بازی به شما کمک می‌کند تا مهارت لازم را برای انجام آن کسب کنید. این سرویس آموزش های اساتید خبره شطرنج را برای شما به اشتراک می گذارد.

ویدیوهای این مجموعه

ویدیو محاسبات ذهنی غیر رایگان

ویدیو محاسبات ذهنی

قیمت 500 تومان
ویدیو قلمرو مهره ها غیر رایگان

ویدیو قلمرو مهره ها

قیمت 500 تومان
ویدیو ترفیع سرباز غیر رایگان

ویدیو ترفیع سرباز

قیمت 500 تومان
ویدئو زوگزوانگ غیر رایگان

ویدئو زوگزوانگ

قیمت 500 تومان
ویدیو حرکات ترکیبی غیر رایگان

ویدیو حرکات ترکیبی

قیمت 500 تومان
ویدیو چینش سرباز غیر رایگان

ویدیو چینش سرباز

قیمت 500 تومان
ویدئو کاپابلانکا غیر رایگان

ویدئو کاپابلانکا

قیمت 500 تومان
ویدئو شروع بازی غیر رایگان

ویدئو شروع بازی

قیمت 500 تومان
ویدئو مهره سرباز غیر رایگان

ویدئو مهره سرباز

قیمت 500 تومان
ویدئو قربانی ساختگی غیر رایگان

ویدئو قربانی ساختگی

قیمت 500 تومان
ویدئو مات خفه غیر رایگان

ویدئو مات خفه

قیمت 500 تومان
ویدیو تکنیک بلک برن غیر رایگان

ویدیو تکنیک بلک برن

قیمت 500 تومان
ویدئو روی لوپز غیر رایگان

ویدئو روی لوپز

قیمت 500 تومان
ویدئو ده حرکت طلایی غیر رایگان

ویدئو ده حرکت طلایی

قیمت 500 تومان
ویدیو شطرنج سرعتی غیر رایگان

ویدیو شطرنج سرعتی

قیمت 500 تومان
ویدیو اسب غیر رایگان

ویدیو اسب

قیمت 500 تومان
ویدئو فیل غیر رایگان

ویدئو فیل

قیمت 500 تومان
ویدیو رخ غیر رایگان

ویدیو رخ

قیمت 500 تومان
ویدیو وزیر غیر رایگان

ویدیو وزیر

قیمت 500 تومان
ویدئو شاه غیر رایگان

ویدئو شاه

قیمت 500 تومان
برای خرید این سرویس، کد bs:7 را به شماره 307565 ارسال نمایید.