بزرگان والیبال

بزرگان والیبال

سالیانه بهترین بازیکنان والیبال از سوی فدراسیون جهانی انتخاب می‌شوند. در سالهای اخیر با پیشرفت و موفقیت والیبال کشورمان تعدادی از بازیکنان ایرانی نظیر موسوی و معروف هم در لیست بهترین بازیکنان جهان قرار گرفته اند. این سرویس به معرفی و نمایش لحظات دیدنی حرفه ورزشی برخی از این بازیکنان می‌پردازد.

ویدیوهای این مجموعه

برای خرید این سرویس، کد bs:82 را به شماره 307565 ارسال نمایید.