مجموعه‌ای از بهترین لحظات بازی راجر فدرر

مجموعه‌ای از بهترین لحظات بازی راجر فدرر

در این سرویس، شاهد بهترین و جذابترین صحنه ها و امتیازهای راجر فدرر، بازیکن مطرح سوئیسی و رکورد دار بیشترین قهرمانی در رقابتهای گرند اسلم، خواهید بود.

ویدیوهای این مجموعه