ویدئو ثبت بازی با علائم

ویدئو ثبت بازی با علائم

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

برای یک شطرنج باز، ثبت درست و سریع تمام حرکات خود و رقیبش از اهمیت زیادی برخوردار است. در این ویدئو چگونگی ثبت حرکت مهره‌ها با استفاده از نمادها آموزش داده می‌شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو محاسبات ذهنی

ویدیو محاسبات ذهنی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو قلمرو مهره ها

ویدیو قلمرو مهره ها

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو زمان‌بندی در شطرنج

ویدئو زمان‌بندی در شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکات مجاز در بازی

ویدئو حرکات مجاز در بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آوانس در شطرنج

ویدئو آوانس در شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو ترفیع سرباز

ویدیو ترفیع سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو استراتژی گامبی

ویدیو استراتژی گامبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو زوگزوانگ

ویدئو زوگزوانگ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکات ترکیبی

ویدیو حرکات ترکیبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چینش سرباز

ویدیو چینش سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کاپابلانکا

ویدئو کاپابلانکا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شروع بازی

ویدئو شروع بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات دو حرکته

ویدئو کیش و مات دو حرکته

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات  با سه حرکت

ویدئو کیش و مات با سه حرکت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات در چهار حرکت

ویدئو کیش و مات در چهار حرکت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مهره سرباز

ویدئو مهره سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو قربانی ساختگی

ویدئو قربانی ساختگی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مات خفه

ویدئو مات خفه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات نردبانی

ویدئو کیش و مات نردبانی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تکنیک بلک برن

ویدیو تکنیک بلک برن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اصول دفاع سیسیلی

ویدئو اصول دفاع سیسیلی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو روی لوپز

ویدئو روی لوپز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت به سبک ایتالیایی

ویدئو حرکت به سبک ایتالیایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ده حرکت طلایی

ویدئو ده حرکت طلایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو شطرنج سرعتی

ویدیو شطرنج سرعتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو اسب

ویدیو اسب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فیل

ویدئو فیل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو رخ

ویدیو رخ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو وزیر

ویدیو وزیر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شاه

ویدئو شاه

قیمت : اشتراک ویژه