ویدئو ثبت بازی با علائم

ویدئو ثبت بازی با علائم

قیمت: 500 تومان
خرید

برای یک شطرنج باز، ثبت درست و سریع تمام حرکات خود و رقیبش از اهمیت زیادی برخوردار است. در این ویدئو چگونگی ثبت حرکت مهره‌ها با استفاده از نمادها آموزش داده می‌شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو محاسبات ذهنی

ویدیو محاسبات ذهنی

قیمت 500 تومان
ویدیو قلمرو مهره ها

ویدیو قلمرو مهره ها

قیمت 500 تومان
ویدیو ترفیع سرباز

ویدیو ترفیع سرباز

قیمت 500 تومان
ویدئو زوگزوانگ

ویدئو زوگزوانگ

قیمت 500 تومان
ویدیو حرکات ترکیبی

ویدیو حرکات ترکیبی

قیمت 500 تومان
ویدیو چینش سرباز

ویدیو چینش سرباز

قیمت 500 تومان
ویدئو کاپابلانکا

ویدئو کاپابلانکا

قیمت 500 تومان
ویدئو شروع بازی

ویدئو شروع بازی

قیمت 500 تومان
ویدئو مهره سرباز

ویدئو مهره سرباز

قیمت 500 تومان
ویدئو قربانی ساختگی

ویدئو قربانی ساختگی

قیمت 500 تومان
ویدئو مات خفه

ویدئو مات خفه

قیمت 500 تومان
ویدیو تکنیک بلک برن

ویدیو تکنیک بلک برن

قیمت 500 تومان
ویدئو روی لوپز

ویدئو روی لوپز

قیمت 500 تومان
ویدئو ده حرکت طلایی

ویدئو ده حرکت طلایی

قیمت 500 تومان
ویدیو شطرنج سرعتی

ویدیو شطرنج سرعتی

قیمت 500 تومان
ویدیو اسب

ویدیو اسب

قیمت 500 تومان
ویدئو فیل

ویدئو فیل

قیمت 500 تومان
ویدیو رخ

ویدیو رخ

قیمت 500 تومان
ویدیو وزیر

ویدیو وزیر

قیمت 500 تومان
ویدئو شاه

ویدئو شاه

قیمت 500 تومان
برای خرید این ویدئو، کد bv:102 را به شماره 307565 ارسال نمایید.