ویدئو آشنایی با مرکز صفحه شطرنج

ویدئو آشنایی با مرکز صفحه شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

در این ویدئو علت اهمیت مرکز صفحه شطرنج و چگونگی حرکت مهره‌ها در این محدوده بیان می‌شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدئو ثبت بازی با علائم

ویدئو ثبت بازی با علائم

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو محاسبات ذهنی

ویدیو محاسبات ذهنی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو قلمرو مهره ها

ویدیو قلمرو مهره ها

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو زمان‌بندی در شطرنج

ویدئو زمان‌بندی در شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکات مجاز در بازی

ویدئو حرکات مجاز در بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو آوانس در شطرنج

ویدئو آوانس در شطرنج

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو ترفیع سرباز

ویدیو ترفیع سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو استراتژی گامبی

ویدیو استراتژی گامبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو زوگزوانگ

ویدئو زوگزوانگ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو حرکات ترکیبی

ویدیو حرکات ترکیبی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو چینش سرباز

ویدیو چینش سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کاپابلانکا

ویدئو کاپابلانکا

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شروع بازی

ویدئو شروع بازی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات دو حرکته

ویدئو کیش و مات دو حرکته

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات  با سه حرکت

ویدئو کیش و مات با سه حرکت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات در چهار حرکت

ویدئو کیش و مات در چهار حرکت

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مهره سرباز

ویدئو مهره سرباز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو قربانی ساختگی

ویدئو قربانی ساختگی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو مات خفه

ویدئو مات خفه

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو کیش و مات نردبانی

ویدئو کیش و مات نردبانی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو تکنیک بلک برن

ویدیو تکنیک بلک برن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو اصول دفاع سیسیلی

ویدئو اصول دفاع سیسیلی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو روی لوپز

ویدئو روی لوپز

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو حرکت به سبک ایتالیایی

ویدئو حرکت به سبک ایتالیایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو ده حرکت طلایی

ویدئو ده حرکت طلایی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو شطرنج سرعتی

ویدیو شطرنج سرعتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو اسب

ویدیو اسب

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو فیل

ویدئو فیل

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو رخ

ویدیو رخ

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو وزیر

ویدیو وزیر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شاه

ویدئو شاه

قیمت : اشتراک ویژه