تمرینات حرکتی برای گرم کردن

تمرینات حرکتی برای گرم کردن

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

هر مربی بدنسازی خبره‌ای می‌داند که تمرینات حرکتی سهم مهمی را در ایجاد آمادگی برای بازیکنان به خود اختصاص می‌دهد. این دست حرکات در فوتبال مدرن به جای حرکات ایستایی و به عنوان آمادگی مقدماتی بازیکنان قبل از بازی به آنان داده می‌شود. این نوع حرکات تؤثیر بسزایی در بالا بردن دمای بدن دارند و عضلات را به خوبی فعال می‌‌کنند.

دیگر ویدیوهای این سرویس

تمرینات آمادگی عمومی - بخش 1

تمرینات آمادگی عمومی - بخش 1

قیمت : اشتراک ویژه
تمرینات آمادگی عمومی - بخش 2

تمرینات آمادگی عمومی - بخش 2

قیمت : اشتراک ویژه