خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو حرکات کششی هاتا یوگا- بخش اول

یوگای بدنی یا هاتا یوگا شاخه‌ای از یوگا است. "هاتا" در زبان سانسکریت به معنی "نیرو" است و نامگذاری این نوع یوگا بر اساس تلاش و نیروی فیزیکی و ذهنی که فرد برای انجام آن صرف می‌کند انجام شده است. همه حرکات یوگا در ابتدا با سلام به خورشید شروع می‌شود و سپس تلاش برای متحد کردن ذهن و بدن آغاز میگردد.

دیگر ویدیوهای این سرویس