ویدیو حرکات کششی هاتا یوگا- بخش سوم

ویدیو حرکات کششی هاتا یوگا- بخش سوم

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

در یوگا جنبه های فیزیکی مختلف مانند حالت ایستادن، شیوه‌های تنفس، انتخاب رژیم غذایی و جنبه های جسمی دیگر برای کنترل بهتر افکار و در نهایت رسیدن به یک ذهن یکپارچه مورد توجه قرار میگیرند. در این ورزش سعی همواره بر آن است تا بین جنبه های به ظاهر دو گانه ذهن و بدن تعادل برقرار شود و در عین حال نواسانات این دو قطب به عنوان بخشی از زندگی درک شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس