خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو اولین طلای المپیک ایران بر گردن کیانوش رستمی

کیانوش رستمی، وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان، با رکورد 396 کیلوگرم اولین مدال طلا را برای کاروان ایران به دست آورد و رکورد مجموع جهان را نیز یک کیلوگرم ارتقا داد.

دیگر ویدیوهای این سرویس