خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو جان اُو والدنر: قدرت بلوک کردن

جان او والدنر بازیکن سابق تنیس روی میز اهل کشور سوئد است که از او با عنوان "موتزارت تنیس روی میز" یاد می‌شود و تقریباً همه او را بهترین بازیکن تاریخ می‌دانند.

دیگر ویدیوهای این سرویس