ویدئو کشش‌های لازم قبل از مبارزه

ویدئو کشش‌های لازم قبل از مبارزه

قیمت: 500 تومان
خرید

ورزشکاران رشته بوکس مانند هر ورزش دیگری پیش از شروع مبارزه در رینگ باید مجموعه‌ای از کشش‌ها را انجام دهند که شیوه انجام آن را در اینجا خواهید دید.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدئو حرکت به جهات

ویدئو حرکت به جهات

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه هوک چپ

ویدئو ضربه هوک چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه آپرکات

ویدئو ضربه آپرکات

قیمت 500 تومان
ویدئو آپرکات چپ

ویدئو آپرکات چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو پوشیدن دستکش

ویدئو پوشیدن دستکش

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه یک-دو

ویدئو ضربه یک-دو

قیمت 500 تومان
برای خرید این ویدئو، کد bv:343 را به شماره 307565 ارسال نمایید.