ویدئو تمرین حرکات پا در بوکس

ویدئو تمرین حرکات پا در بوکس

قیمت: 500 تومان
خرید

حرکات پا در بوکس بسیار مهم هستند و باید سنجیده، هماهنگ و دقیق باشند. در این برنامه نحوه تمرین این حرکت با استفاده از شافل باکس نشان داده شده است.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدئو حرکت به جهات

ویدئو حرکت به جهات

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه هوک چپ

ویدئو ضربه هوک چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه آپرکات

ویدئو ضربه آپرکات

قیمت 500 تومان
ویدئو آپرکات چپ

ویدئو آپرکات چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو پوشیدن دستکش

ویدئو پوشیدن دستکش

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه یک-دو

ویدئو ضربه یک-دو

قیمت 500 تومان
برای خرید این ویدئو، کد bv:345 را به شماره 307565 ارسال نمایید.