ویدئو آموزش گام مربعی

ویدئو آموزش گام مربعی

قیمت: 500 تومان
خرید

هنگام ایستادن و گارد گرفتن باید پاها را به طرز صحیح قرار داد تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به اطراف جابه‌جا شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدئو حرکت به جهات

ویدئو حرکت به جهات

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه هوک چپ

ویدئو ضربه هوک چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه آپرکات

ویدئو ضربه آپرکات

قیمت 500 تومان
ویدئو آپرکات چپ

ویدئو آپرکات چپ

قیمت 500 تومان
ویدئو پوشیدن دستکش

ویدئو پوشیدن دستکش

قیمت 500 تومان
ویدئو ضربه یک-دو

ویدئو ضربه یک-دو

قیمت 500 تومان
برای خرید این ویدئو، کد bv:348 را به شماره 307565 ارسال نمایید.