خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو درگیری بازیکنان در بازی ایران و سوریه

در پایان نیمه اول بازی ایران و سوریه، در پی تمارض بازیکن سوری و در ادامه، تلاش او برای تلف کردن وقت بازی و اعتراض کریم انصاری فرد، بین بازیکنان دو تیم درگیری به وجود آمد که با دخالت داور به پایان رسید.

دیگر ویدیوهای این سرویس