خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو بازی تدارکاتی پیش فصل چلسی 3_0 آرسنال

آرسن ونگر، مدیر آرسنال، قبل از این بازی گفته بود که مسابقه آرسنال و چلسی هیچ وقت دوستانه نیست. این موضوع به خوبی خود را با 3 گلی که چلسی به این تیم زد نشان داد. در این بازی بتشوایی و ویلیان هر یک با 2 و 1 گل خوش درخشیدند.

دیگر ویدیوهای این سرویس