خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو 10 گل برتر هفته منتهی به 96/08/15

در این ویدیو شاهد گلچینی از 10 گل برتر به ثمر رسیده در رقابت‌های مختلف فوتبال دنیا خواهید بود که در هفته منتهی به 15 آبان 96 انجام شده‌اند که در انتها به گل زیبای آسنسیو به لاس پالماس ختم می‌شود.

دیگر ویدیوهای این سرویس