خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو 10 گل برتر هفته منتهی به 96/10/04

در این ویدیو می‌توانید صحنه‌های مربوط به 10 گل برتر به ثمر رسیده طی رقابت‌های مختلف فوتبال جهان در هفته منتهی به 4 دی ماه 96 را به تماشا بنشینید.

دیگر ویدیوهای این سرویس