ویدیو شوت‌های کم ارتفاع

ویدیو شوت‌های کم ارتفاع

قیمت : اشتراک ویژه عضویت

موقعیت بدن دروازه بان و نحوه حرکت او در این ویدیو آموزش داده شده است.

دیگر ویدیوهای این سرویس

ویدیو تمرین سرعتی

ویدیو تمرین سرعتی

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو تمرین زانو زدن

ویدئو تمرین زانو زدن

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو جمع کردن سانتر

ویدئو جمع کردن سانتر

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو پاسکاری

ویدئو پاسکاری

قیمت : اشتراک ویژه
ویدئو شیرجه زده

ویدئو شیرجه زده

قیمت : اشتراک ویژه
ویدیو جاگیری

ویدیو جاگیری

قیمت : اشتراک ویژه