خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو موقعیت‌های دروازه خالی از دست رفته در سال 2017

شاید یکی از اشتباهات رایج در دنیای فوتبال گل نکردن دروازه خالی باشد. در این ویدیو صحنه‌های موقعیت‌هایی را خواهید دید که در آن‌ها با وجود خالی بودن دروازه و فرصت قطعی برای گلزنی بازیکنان به شکلی عجیب و بعضاً خنده‌دار توپ را به جایی غیر از چارچوب دروازه می‌فرستند. این صحنه‌ها مربوط به رقابت‌های مختلف فوتبال در سال 2017 است.

دیگر ویدیوهای این سرویس