خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو صحنه‌های نجات توپ با دست

در فوتبال همیشه همه چیز طبق قوانین پیش نمی‌رود. در این ویدیو صحنه‌هایی را خواهید دید که در آن بازیکنان دانسته یا نادانسته با دست راه توپ را سد می‌کنند و اغلب در حساس‌ترین لحظات مانع گل خوردن تیمشان می‌شوند. ممکن است با دیدن بعضی از این صحنه‌ها به یاد ورزش والیبال بیفتید!

دیگر ویدیوهای این سرویس