خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو پله: اسطوره فوتبال- بخش 1

ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، معروف به پله، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال برزیل، در دوران بازی خود توانست 1000 گل را به ثمر برساند.

دیگر ویدیوهای این سرویس