خطا در بارگذاری ویدئو ...

مارادونا: ماهرترین زننده ضربات آزاد

ماهرترین زننده ضربات آزاد، مارادونا، به همراه تیم آرژانتین توانست مقام قهرمانی جام جهانی 1986 مکزیک را کسب کند.

دیگر ویدیوهای این سرویس