خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو لیونل مسی: بهترین صحنه‌های کنترل توپ- 1

لیونل مسی در فصل 2008- 2007 اسپانیا توانست در ابتدای رقابت‌ها 5 گل به نفع بارسلونا به ثمر برساند.

دیگر ویدیوهای این سرویس