خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو امیر غفور، امپراطور والیبال ایران

امیر غفور در مسابقات انتخابی المپیک ۱۳۹۱ از ستارگان تیم ملی بود. غفور در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا ۲۰۱۳ به عنوان بهترین اسپک زن انتخاب شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس