خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو بارتوش کورک، اسپکر ماهر والیبال لهستان

بارتوش کامیل کورک، معروف به بارتوش کورک، اسپکر حرفه‌ای تیم ملی والیبال لهستان است.

دیگر ویدیوهای این سرویس