خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو گاوین اشمیت، ستاره تیم ملی والیبال کانادا

گاوین چارلز اشمیت والیبالیست تیم ملی کانادا و باشگاه آرکاش اسپور ازمیر ترکیه است.

دیگر ویدیوهای این سرویس