خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو آنتونین روزیر، پشت خط زن بیرونی والیبال فرانسه

آنتونین روزیر والیبالیست اهل فرانسه، بازیکن تیم ملی والیبال فرانسه و باشگاه زراعت بانک ترکیه است.

دیگر ویدیوهای این سرویس