خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو بارتوش کورک، دریافت‌کننده قدرتی زن تیم لهستان

بارتوش کورک یکی از عوامل قهرمانی تیم ملی لهستان در لیگ جهانی ۲۰۱۲ بود.

دیگر ویدیوهای این سرویس