خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو گئورگ گروزر، ستاره والیبال آلمان

گئورگ گروزر بازیکن دو ملیتی مجاری-آلمانی والیبال، عضو تیم ملی آلمان است. او در سال های زیادی به عنوان بازیکن سال والیبال آلمان انتخاب شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس