خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو ایوان زایتسف، ستاره والیبال ایتالیا

ایوان زایتسف در ابتدای بازی حرفه ای خود در پست پاسور بازی می کرد ولی بعد تغییر پست داد. زایتسف در سال ۲۰۰۸ به تیم ملی ایتالیا دعوت شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس