خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو مارکوس بومه، بهترین مدافع میانی والیبال آلمان

مارکوس بومه بازیکن تیم ملی والیبال آلمان است. بومه به همراه آلمان مدال برنز قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۴ را کسب کرد.

دیگر ویدیوهای این سرویس