خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدئو میخال کوبیاک، کاپیتان تیم ملی والیبال لهستان

میخال کوبیاک، عضو تیم ملی والیبال لهستان، به دلیل پیشرفت برجسته خود از سال ۲۰۱۵ به عنوان کاپیتان تیم ملی لهستان انتخاب شد.

دیگر ویدیوهای این سرویس