خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو ریکاردو لوکارلی، دریافت کننده قدرتی زن لیگ جهانی

ریکاردو لوکارلی، بازیکن والیبال اهل برزیل، در دو سال متوالی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ دو مدال نقره لیگ جهانی را به دست آورد.

دیگر ویدیوهای این سرویس