خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو تسوتان سوکولوف، پشت خط زن تیم والیبال بلغارستان

تسوتان سوکولوف در سال ۲۰۰۸ به تیم ملی بلغارستان دعوت شد و با بلغارستان قهرمان قهرمانی والیبال اروپا در سال ۲۰۰۹ را به دست آورد .

دیگر ویدیوهای این سرویس