خطا در بارگذاری ویدئو ...

ویدیو والاس دسوزا، ستاره المپیک ریو

والاس دسوزا بازیکن تیم ملی والیبال برزیل و باشگاه ساداکروزیرو است.

دیگر ویدیوهای این سرویس